Lokalita

Hodruša-Hámre

Základné informácie o hodrušskom baníctve

Ťažobná činnosť na hodrušských žilách, ktorej počiatky nie sú jasné, neprebiehala súbežne na všetkých žilných štruktúrach naraz, ale postupne, avšak kontinuálne v rôznych obdobiach novoveku, stredoveku a niekde možno aj skôr. Zatiaľ dokázateľne je tunajšie baníctvo písomne zachytené v období 13. storočia. Pritom najstaršími sa javia banské aktivity na žilách Rabenstein pri Hadovej, Všechsvätých v Hornej Hodruši, Schöpfer v Jalšovej doline a Hlavnej na vrchu Banište pri Kopaniciach.


  • Na západ od hlavného rozvodného hrebeňa Štiavnických vrchov (Tanád, Paradajz) Bergfest uvádza ešte žily vyhnianske a bančianske. My sa však budeme zaoberať rudnými ložiskami a baňami v nich len v katastroch obce Hodruša-Hámre (Banská Hodruša, Dolné Hámre, Kopanice).

UNESCO Geopark