Expozícia

Montanistická expozícia na bani Starovšechsvätých

Budovaná bola v rokoch 1994 až 2014 Slovenskou banskou, spol. s r.o. Hodruša-Hámre za účelom predstavenia histórie hodrušského baníctva širokej laickej verejnosti.

Komplex pozostáva z nasledujúcich súborov:

 1. Úvod do problematiky, predstavenie Montanistického komplexu na bani Starovšechsvätých, histórie a súčasnosti hodrušského baníctva v priestoroch prevádzkovej budovy

 2. Podzemná banská expozícia vo vybraných častiach bane predstavuje vývoj razenia banských diel, dobývania nerastnej suroviny (zlato-striebornej rudy), vystužovania otvorených priestorov v časovom horizonte činnosti bane viac ako 700 rokov (XIII. až XX. storočie), ako aj geologicko-ložiskové pomery.

 3. Povrchová expozícia v budove bývalej správy závodu pozostáva z nasledujúcich súborov:

  • Vulkanológia, vznik Štiavnických vrchov a žilného systému štiavnicko-hodrušského rudného rajónu

  • História hodrušského baníctva zameraného na ťažbu a spracovanie rúd drahých a farebných kovov.

  • História hodrušského baníctva zameraného na ťažbu a spracovanie rúd železa.

  • Zlato a zlatokopi

  • Pamätná izba štiavnického a hodrušského Nácka – fiktívnej postavičky baníka a huncúta

  • Tradičná hodrušská čipka

  • Banícke svietidlá, prilby a fajky (štiavničky) – neodmysliteľné pomôcky baníkov

  • Fotogaléria hodrušského baníctva

  • Mineralogická expozícia, Minerály – kvety baní

 4. Ďalšie náučné a turistické činnosti

  • Škola ryžovania zlata

  • Prechádzka baníckym náučným chodníkom „Cestujeme v čase“ s prehliadkou baníckej klopačky a budovy Leithaus

Aký je vlastne rozdiel medzi štiavnickými a hodrušskými rudnými žilami? V prvom rade sú to rozdielne horninové pomery. Naviac žily štiavnického typu sú s výrazným obsahom minerálov farebných kovov galenit (ruda Pb), sfalerit (ruda Zn), chalkopyrit (ruda Cu), na ktoré sú najmä v podpovrchových častiach viazané drahé kovy zlato.

V súčasnosti budujeme objekt prístavby hlavnej budovy Banskej a geologickej expozície – Baňa Starovšechsvätých. V jej prízemných priestoroch zriadime alchymistickú dielňu s prezentáciou metód oddeľovania úžitkových minerálov a prvkov „laboratórnymiˮ metódami stredoveku a „tajnú“ dielňu na razenie falošných dukátov. Miestnosť na poschodí poslúži ako priestor pre inštalácie prvkov prezentujúcich tému baníctva pomocou moderných technologických prvkov. Podkrovie využijeme na rozšírenie súčasnej mineralogickej expozície. Stavbu ukončíme do konca roku 2021 a rozšírené priestory expozície sprístupníme do konca roku 2022.

Vulkanológia
Mažiare s tĺkmi na drvenie zlato-striebornej rudy
Pec na pečenie chleba
Nácova pamätná izba
Štiavnický a hodrušský Nácko
Ťažba a spracovanie železných rúd
Banské svietidlá
Ryžovanie zlata
Mineralogická expozícia
Súťaž v ryžovaní zlata

UNESCO Geopark