Cenník

Ceny uvedené v bodoch 1 až 7 platia pre pracovné dni do 15:00 hod. Pre návštevy dojednané mimo pracovnú dobu (po 15:00 hod., v nedeľu a vo sviatok) je stanovený príplatok 2,-€ na osobu. Pravidelná prehliadka bane sa koná v pracovných dňoch o 9:00 hod. Prehliadky je potrebné dojednať minimálne deň vopred. Iný termín prehliadky je možný len na základe predošlého dohovoru. Uvedené ceny sú s DPH. Cenník platí od 3.1.2023.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvodná informácia o činnosti Slovenskej banskej a banskej expozície, dokumentárny film o histórii Hodruše a jej baníctva, prehliadka fotografií s baníckou tématikou v prevádzkovej budove (Haviarska).

2,-€/osobu


Expozícia úpravníctva rúd a škola ryžovania zlata v záhrade (apríl až október).

5,-€/osobu


Prehliadka povrchovej expozície v budove bývalej správy závodu (vulkanológia, staroveké baníctvo a úpravníctvo, Nácova izba, expozícia banského meračstva a banských svietidiel, exp. ryžovania zlata, exp. hodrušskej čipky, mineralogická expozícia), cca 1 hod.

5,-€/osobu


Samostatná rozšírená prehliadka mineralogickej expozície (Slovensko + Európa + svet).

5,-€/osobu


Prehliadka podzemnej banskej expozície v pracovnom čase strediska (malý okruh + prehliadka funkčnej banskej stupy (dočasne v rekonštrukcii), cca 1 hod.), deti od 6 rokov, min. 6 osôb, pravidelný vstup o 9:00 hod., alebo podľa dohovoru.

deti od 6 do 10 rokov 5,-€, dospelý 10,-€/osobu


Prehliadka podzemnej banskej expozície v pracovnom čase strediska (veľký okruh + prehliadka funkčnej banskej stupy (dočasne v rekonštrukcii), cca 2 hod.), deti od 14 rokov, min. 6 osôb, pravidelný vstup o 9:00 hod., alebo podľa dohovoru.

15 €/osobu


 

Ceny uvedené v bodoch 1 až 7 platia pre pracovné dni do 15:00 hod.

Pre návštevy dojednané mimo pracovnej doby je stanovený príplatok 2,-€/osobu.

Vopred objednaným školským zájazdom ponúkame počas celého roka zľavnený komplexný balíček, obsahujúci prehliadku povrchovej expozície v budove Správy závodu (cca 1 hod.) + prehliadku podzemnej expozície v štôlni Prostredná (1 hod.) + školu ryžovania zlata, za celkové vstupné 15,-€/os., v prípade dvoch z uvedených činností len 10,-€/os.

Vypracoval a predkladá: Ing. Richard Kana, vedúci strediska. V Hodruši-Hámroch: marec 2024

UNESCO Geopark