Baňa Starovšechsvätých – expozícia

Vulkanológia
Mažiare s tĺkmi na drvenie zlato-striebornej rudy
Pec na pečenie chleba
Nácova pamätná izba
Štiavnický a hodrušský Nácko
Ťažba a spracovanie železných rúd
Banské svietidlá
Ryžovanie zlata
Mineralogická expozícia
Súťaž v ryžovaní zlata

UNESCO Geopark