Montanistická expozícia
Hodruša Hámre

Dunenie odstrelov, klepot kladív a želiezok, ruch strojov, tak ako je to uvedené v starobylej baníckej piesni, sa v hodrušských hlbinách ozýva od nepamäti aj dnes na prahu tretieho tisícročia. Nik nevie kedy sa tu prví baníci „zakopali“ do nepredstaviteľne tvrdých vulkanických skál, aby z hlbín zeme vyrvali rudu s tými najdrahšími kovmi zlatom a striebrom. Podzemie Hodrušskej doliny a okolitých hôr je nepredstaviteľne prevŕtané stovkami kilometrov banských diel chodieb, komínov a šácht, aby baníci nimi vyniesli, či vyviezli na povrch za dlhé stáročia milióny ton vydobytej drahocennej rudy. Je to akoby iný svet – podzemný svet baníkov.

Banícke povolanie je mimoriadne namáhavé a nebezpečné, ale nanajvýš čestné. Od všetkých ostatných povolaní sa líši tým, že je vykonávané skryto v absolútnej tme hlbín zeme. Baníkom pri práci napomáha len malé svetielko osobných lámp najskôr olejových, neskôr karbidových a dnes elektrických.

Práve osobitosti baníckeho povolania, nevšedná história Hodruše od vekov spojená s baníctvom, unikátnosť banských technických objektov v obci a bani Starovšehsvätých tvoriacich súčasť pamiatok Banskej Štiavnice a jej okolia zapísaných na Listinu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO viedli Slovenskú banskú, spol. s r.o. Hodruša-Hámre k myšlienke zriadenia stálej banskej expozície a jej sprístupnenie širokej baníckej verejnosti. Sme presvedčení, že expozícia dostala ten najpriliehavejší názov „Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov“.

Cenník Rezervácie Prevádzkový
poriadok

Galéria

Hodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-HámreHodruša-Hámre

Lokalita

Baňa Starovšechsvätých

Korešpodenčná adresa

Baňa Starovšechsvätých
Slovenská banská, spol. s r. o.
966 61 Hodruša-Hámre č. 388

Adresa prevádzky

Baňa Starovšechsvätých, č. 786
96661 Hodruša-Hámre

telefón: 045 684 42 88
mobil: 0903 185 777
e-mail: hodrusskehlbiny@slovenskabanska.sk

Facebook:

Baňa Starovšechsvätých - Banská a geologická expozícia - Hodruša

UNESCO Geopark