PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CENNÍK REZERVÁCIE PUBLIKÁCIE AKTUALITY
 
 
 
 
 
expozicia
 
expozicia

1

 

1A

  2   3
1. Účastníci prednášky v miestnosti Haviarska   2. Hodrušskí baníci pred vstupom do štôlne Prostredná   3. Patrónka baníkov sv. Barbora v haviarskej

  4. Predsieň prevádzkovej budovy s výstavou historických fotografií
2A   4   4   5
5. Priestory podzemnej expozície   6. Kamenný múr, za ktorým je uložená hlušina – materiál bez obsahu zlata a striebra

  7. Vo vydobytých priestoroch rudnej žily pravdepodobne z obdobia 18. storočia

  8. Sledná chodba III. obzoru v kamennej murovanej výstuži
6   7   8   9
9. Murovanica – kamenná murovaná výstuž banskej chodby   10. Kamenná murovaná výstuž križovatky chodieb   11. Kombinovaná kamenná, drevená a vzadu železná výstuž banskej chodby   12. Murovanica – kamenná výstuž chodby
11   12   13   15

13. Úklonná chodba s kamennými bočnými múrmi

 

14. Úklonná chodba, kamenné múry oddeľujú chodbu od vydobytých priestorov

 

15. Úklonná chodba Erczinken šút prechádza často mohutnými vydobytými priestormi.

 

16. Stredoveká dobývka vyrúbaná želiezkoim a kladivom

17   19   22   24
  18. V komíne - vertikálnom diele   19. Kresanica - ručne želiezkom a kladivom kresaná chodba   20. Kresanica s baníckym znakom a letopočtom 1510 na boku
27   28   30   02i
21. Vydobyté priestory s minerálom epsomit na strope   22. Minerál sádrovec   23. Minerál aragonit   24. vitrína so sopečnými produktami
04i   07i   09i   12i
25. Stredoveké banícke nástroje   26. Železá - tĺky na ručné drvenie rudy   27. Kamenné podložky a kameň na ručné drvenie rudy   28. Zlatokopecká expozícia
13i   17i   19i   20i
29. Malá zasadacia miestnosť   30. Postava Nácka   31. Náckova pamätná izba   32. Výstava baníckych pomôcok

23i

 

25i

 

29i

 

32i

33. Veľká spoločenská miestnosť   34. Fotogaléria   35. Mineralogická expozícia   36. Aragonit
     
37. Hodrušská čipkárka pani Eva Trenčanová   38. Paličkovaná čipka Danky Suchej   39. Paličkovaná čipka Danky Suchej   40. Paličkovaná čipka Danky Suchej